PSEUDOGLEJ - glejový q

výraznější reduktomorfní znaky se objevují níže 0,6 m (amfiglej)

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy