PGq z polygenetických hlín (03); pod zrašeliněným horizontem (At) albický horizont bez nodulárních novotvarů, přecházející do mramorovaného horizontu s rezivými novotvary, níže glejový redukovaný horizont (Gr)