PELOZEM - modální m

výrazný horizont Bp bez znaků ostatních subtypů

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy