PEm z jílovitých břidlic (19) -Z; pod ornicí (Ap) pelický kambický horizont (Bp) v hlavním souvrství, níže skeletovité souvrství (IIC) až rozpad břidlic (f.N) PEm z jílovců (5) – Z; pod ornicí (Ap) pelický kambický horizont (Bp) pozvolna přecházející v jílovec (IIC) (f.N)