STAGNOGLEJ - histický o

s horizontem At až T > 0,25 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy