SGo z polygenetických hlín (03) – L; s výraznou (anmoorový horizont) hydrogenní akumulací organických látek, níže s výrazným vybělením – pokud se vyskytnou novotvary Fe3 tak kolem pórů (Ew); přechází do málo mocného rezivého mramorovaného horizontu Bm, hlouběji výskyt modrošedého glejového horizontu Gr (f.S)