KRYPTOPODZOL - arenický r

z písků nižších poloh

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy