KPr z terasových písků (01) –Z; pod ornicí (Ap) rezivý spodický horizont (Bvs) do 0,3 – 0,5 m , přechází v světlý žlutohnědý písek