KAMBIZEM - umbrická u

umbrický horizont o mocnosti > 0,25 m níže morové formy nadložního humusu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy