KAu s hlubokým umbrickým horizontem (Au) pod morovým nadložním horizontem (O), silně kyselým kambickým horizontem (Bv), v hlavním souvrství přecházejícím do skelovitého rozpadu ruly (09) - L (f.N)