RENDZINA - melanická n

> 0,25 m mocný, tmavý Am horizont

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy