RZn z vápenců (14) – L; výrazný melanický horizont (Am) pod mulovým nadložním humusem ve zvětralé povrchové vrstvě, níže kompaktní vápenec (f.N)

RZnt z vápenců (14) – L; hluboký melanický horizont (Am) pod mulovým nadložním humusem v suťovém překryvu kompaktního vápence (f.N)

RZns z vápenců (14) – L; hluboký melanický horizont (Am) ve vápencové suťi, postupně prohumózněná suť až kompaktní vápenec(R) (f.N)