REGOZEM - vyluhovaná v

karbonáty vylouženy ze svrchních 0,6 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy