ČERNOZEM - luvická l

s odvápněním níže horizontu Ac při vzniku horizontu Bth

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy