CEl ze spraše (02)- Z; pod černickým horizontem luvický horizont (Bth) s ostrým přechodem do spraše (f.N)