RANKER - modální m

nasycenost sorpčního komplexu VM > 30 % u zemědělských půd, V > 20 % u lesních půd

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy