ANTROZEM - urbická

ze substrátů obsahujících zbytky stavebních materiálů

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy