KULTIZEM - kypřená

v důsledku hloubkového kypření těžkých a semihydromorfních – hydromorfních půd, turbace horizontů, snížení ulehlosti, objemové hmotnosti, může být i obohacena CaCO3 apod.

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy