KULTIZEM - hortická

výrazně ovlivněna svrchní část profilu zapravením organických látek, různých melioračních hmot apod., často výrazně zvýšený obsah živin ale i kontaminantů

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy