ORGANOZEM - litická t

nad skálou či jejím mělkým zrnitým překryvem rašelinný horizont mocnosti > 0,1 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy