ORGANOZEM - sulfidická y

s obsahem sirníků

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy