GLEJ - arenický r

v solu zrnitost 1, reduktomorfní znaky v minerální části nemohou být vyvinuty, k diagnostice možno použít pouze horizonty akumulace humusu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy