PSEUDOGLEJ - dystrický d

s VM < 30 % u zemědělských půd a V < 20 % u lesních půd v Bm

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy