PSEUDOGLEJ - vyluhovaný v

vyluhovaný hor. Bm nad karbonátovým substrátem

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy