PODZOL - oglejený g

středně výrazné redoximorfní znaky níže spodického horizontu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy