ČERNOZEM - vertická b

náznaky vertických znaků v sušších oblastech (identifikace obtížná)

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy