KOLUVIZEM - karbonátová c

s karbonáty v humózním profilu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy