PARARENDZINA - vyluhovaná v

karbonáty vylouženy z  jemnozemě horizontu akumulace organických látek (alespoň ze svrchní části)

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy