RENDZINA - chromická j

do 0,3 m žlutohnědá (terra fusca) či červená (terra rossa) barva

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy