ANTROZEM - hlubokohumózní

s překryvem materiálů z humusových horizontů o mocnosti nad 0,3 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy