ORGANOZEM - fibrická f

s nízkou rozložeností organických látek v Tf – do 1/3 obj.

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy