GLEJ - hydroeluviovaný w

s horizontem Ew pod horizonty akumulace organických látek, indikujícím laterální vyluhování v hydrologicky vodivé vrstvě

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy