PODZOL - humusový h

podzol z chudých písků s hlubokým horiontem Bh

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy