PELOZEM - vyluhovaná v

karbonáty vylouženy z Bp, karbonátový substrát

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy