KAMBIZEM - rankerová s

ze silně skeletovitých svahovin (> 50 % skeletu)

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy