KAMBIZEM - litická t

s kompaktní pevnou – zpevněnou horninou do 0,4  m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy