KAMBIZEM - chromická j

7,5-5YR a červenější v Br

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy