KAMBIZEM - andická b

andický horizont > 0,25 m níže mělové či moderové formy nadložního humusu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy