FLUVIZEM - pelická p

zrnitostní složení 4 – 5 do 0,6 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy