RENDZINA - suťová s

suť o mocnosti nad 0,5 m, s obsahem skeletu > 80 %

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy