RANKER - kambický k

pod humusovým horizontem  se vytváří hnědý horizont Bv

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy