ORGANOZEM - humolitová h

s vysokou příměsí minerálních složek

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy