STAGNOGLEJ - pelický p

se zrnitostí 4 – 5 alespoň v části horizontu Go – Bm

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy