GLEJ - fluvický f

z nivních sedimentů, alespoň v minulosti zaplavovaný

 

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy