PSEUDOGLEJ - planický pl

vybělený a vylehčený horizont s ostrým přechodem do mramorovaného pelického horizontu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy