PARARENDZINA - melanická n

> 0,25 m mocný, tmavý horizont Am

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy