RANKER - dystrický d

nasycenost VM < 30 % u zemědělských půd, V < 20 % u lesních půd

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy