LUVISOLY

Půdy s diagnostickým horizontem (argi)luvickým, méně či více výrazným (albickým) horizontem eluviace jílu, jen výjimečně (u šedozemě) s melanickým event. i černickým horizontem, výraznější okyselení může nastat pouze v eluviální části profilu, v Bt neklesne VM pod 30 %, mělové a moderové formy humusu.

Půdní typy Vlastnosti Mapy