Přechodné horizonty

Zahrnují:

přechody mezi horizonty

       bez výrazné gradace                      BtC

       s výraznou gradací                         Bt/C

- odděleně existující partie horizontů    El + Bt