Organominerální povrchové horizonty (epipedony)

Jsou to povrchové minerální horizonty s biogenní, případně antropickou akumulací humifikovaných organických látek do obsahu 20-30 % (hm). Specifické humusové látky, tvoří vazby s minerálními koloidy, množství nerozložených OL většinou < 5 %.